MAJS STUBHØJDE,SNITLÆNGDE,HØSTTIDSPUNKT

Høst nu den majs tidligt!

Hvornår høster vi?

Hvert år diskuteres det, hvornår det er det optimale tidspunkt for ensilering af majs. I nogle år er det nemt. Vi er så sent i væksten og modningsprocessen at det giver sig selv.

Første gang det er godt vejr mellem den 5. -10 oktober, så høster vi majs!

Det er et ret enkelt budskab, som ikke tager hensyn til plantens reelle udviklingstrin. Og dog. Hvis planten er klar er det jo fint. Hvis planten ikke er klar høster vi alligevel! Det gør vi fordi risikoen for en regnvejrsperiode er alt for stort, i forhold til mulighed for yderligere tørstof tilvækst.

Hvornår er planten klar?

Planten er klar når vi lige akkurat kan klemme lidt fugt ud af kernens spids. Oftest vil planten stadig vær grøn. Dette er en fordel da NDF fordøjelighed bare falder, når planten visner ned. Vi ønsker en høj NDF fordøjelighed, fordi det giver øget mælkeproduktion.

Det ser ud til at analysen bliver ”pænere” med et øget stivelsesindhold, men min erfaring viser, at der er mælk i en mere ”grøn” majs, der ikke har fået frost. Ensileringen fungerer bedst, når planten ikke har fået frost pga. en stadig intakt naturlig bakterieflora på planten.

Hvad skal snitlængden være?

Det kommer an på tørstof indholdet i majsen. En fugtig afgrøde snittes længere for at minimere saftafløb og fejlgæringer, modsat en tør afgrøde snittes kort for at sikre en bedre komprimering i siloen. (Tabel efter SH ensilering)

< 28 % tørstof                                      30 mm

28-32% tørstof                                    25-30 mm

32-36 % tørstof                                   20-25 mm

36-40 % tørstof                                   15-20 mm

 

Hvor høj skal stubben være?

Den skal være høj! Gerne 60 cm! Bare vi får kolberne med! Søren Hertzum fra SH Ensilering har taget analyser på majs i 2010. En analyse på stubdelen 20-60 cm og en analyse på restplanten fra 60 cm opefter.

20-60 cm    2,57 kg ts pr fe               19 % af vægten              6,5 % af fe  650 fe/ha

60 cm op    1,11 kg ts pr fe               81 % af vægten              93,5 %af fe9.350 fe/ha

Hel plante   1,33 kg ts pr fe                                                                           10.000 fe/ha

Når der skal høstes næsten 20 % færre tons giver det en besparelse på mindst 10 % i maskinstationsomkostning(Højen Maskinstation 2013) Nogen af disse penge skal så bruges til ekstra tungt grej til at knuse stubben bagefter.

Drop kolbemajs!

En høj stub på alt majs er at foretrække, frem for alm majsensilage som suppleres med kolbemajs. Det er mere enkelt, en stak mindre og mindre risiko ved en tidlig høst. Sammenlagt bliver der efterladt lige mange foderenheder på marken.

I praksis har det ligeledes vist sig, at brugen af kolbemajs kun i begrænset omfang har øget køernes grovfoderoptagelse. Det er mere enkelt og sikkert at øge køernes foderoptagelse gennem en mere letfordøjelig majs ensilage!

Hvad får vi ud af en lettere fordøjelig majs?

I det her tilfælde hvor jeg bruger restplanten fra 60 cm opefter sammenlignet med hele planten, der sparer jeg 2,67kr i tilskudsfoder pr ko pr dag, ved en typisk nordvestsjysk ration hvor der er ca. 50 % Majs. Det betyder sparet tilskudsfoder for en gennemsnitsbesætning på 150 køer på ca 146.000,- kr om året. Dette skal sættes over for et mere forbrug på 110.000 fe eller 11 ha majs. (egne beregninger 2013)

Rationen bliver mere skånsom med en større grovfoderandel og dermed giver køerne mere mælk med lettere fordøjelig grovfoder.(Håndbog for kvæghold 2013 s.80) Her fremgår det at man ikke kan kompensere fuldt ud med kraftfoder, hvis der er mangler i grovfoderfordøjelighed. Ved et fald på 4,6 % i fordøjelighed som i det her eksempel mangler der ca 1kg mælk om dagen pr ko. Det løber op i ca 75.000,- i ekstra dækningsbidrag. Disse penge kan så lægges oveni foderbesparelsen.

Alt i alt skal vi tænke i højere stub i majs og så dyrk de ekstra hektar der skal til.

Olaf Petersen | Madumflodvej 9 | 6990 Ulfborg | Tlf.: 23620607 | Fax: 97490062 | Mail: optimal@firma.tele.dk | CVR: 17756737